Nasza firma duży nacisk kładzie na profesjonalną obsługę procesu likwidacji szkody. Dlatego od pierwszego kontaktu z firmą klient otrzymuje opiekę specjalisty – adwokata bądź radcy prawnego. Cotorra Group w zakresie uzyskiwania odszkodowań współpracuje z kancelarią adwokacką z Poznania. Wybór padł na młodą kancelarię albowiem wierzymy, że nie wiek a umiejętności i wiedza stanowią podstawę zaufania klienta.

Założycielem i osobą zarządzającą kancelarią jest adwokat Julia Hęćka – Sroka. Studiowała prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2004r. uzyskała dyplom z oceną bardzo dobrą. Następnie w 2009r. ukończyła aplikację sądową, a w 2010r. również aplikację adwokacką. Indywidualną kancelarię prowadzi od 2009r. Włada językiem angielskim i francuskim.

W chwili obecnej kancelaria zajmuje się przede wszystkim sprawami cywilnymi i gospodarczymi. W związku z podjętą współpracą z firmą odszkodowawczą Cotorra Sp. z o.o. w kancelarii tworzy się obecnie pion, który zajmować się będzie wyłącznie sprawami dotyczącymi odszkodowań. Pozwoli to zatrudnić i wykształcić osoby wysoce wyspecjalizowane tylko w tej tematyce.

Kontakt: 

Julia Hęćka – Sroka, tel. 515-595-881, e-mail:  j.heckasroka@cotorra.pl