1. Szybkość

Po otrzymaniu zgłoszenia przez klienta gwarantujemy kontakt z prawnikiem najpóźniej w następnym dniu roboczym. W trakcie rozmowy dowiecie się Państwo czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania oraz jego szacunkową wysokość. Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z naszą firmą, po podpisaniu umowy podejmujemy niezwłocznie niezbędne czynności mające na celu wszczęcie procedur likwidacji szkody. 

2. Brak opłat wstępnych

Nasza firma nie pobiera od klientów żadnych opłat z góry. Wynagrodzenie jest ustalane na zasadzie prowizji od wysokości uzyskanej kwoty odszkodowania. Płatność następuje dopiero po przeprowadzeniu postępowania i po wyegzekwowaniu należności od strony przeciwnej (najczęściej ubezpieczyciela). Klient ma w trakcie całego postępowania zapewnioną bezpłatną pomoc fachowego pełnomocnika (adwokata bądź radcy prawnego). Kwestia opłacania kosztów sądowych jest negocjowana z klientem indywidualnie. Nasza firma gwarantuje ponadto złożenie fachowego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (opłat sądowych, opłat za opinię biegłych). 

3. Profesjonalizm

Od samego początku nasz klient zostaje objęty opieką współpracującego z firmą prawnika (adwokata bądź radcy prawnego). To on dba o zgromadzenie wszelkich informacji, dokumentacji, oszacowanie wysokości odszkodowania, wystosowanie wezwania do zapłaty, sporządzenie, złożenie i popieranie pozwu przed sądem. Współpracująca z nami kancelaria została wybrana ze względu na doświadczenie w zakresie spraw odszkodowawczych. Daje to klientowi gwarancję profesjonalnego prowadzenia sprawy.